phone
Liên hệ
0812 011 440
email
Hòm thư
congtyalin@gmail.com
time
Giờ làm việc
7h30 - 20h
Dịch vụ vệ sinh thảm văn phòng

Công ty vệ sinh thảm văn phòng ALIN có xuất hóa đơn không?

Không giống với các khách hàng cá nhân, đối với các khách công ty khi mua, bán hàng hóa bắt buộc phải có hóa đơn chứng từ để chứng minh giao dịch. Vậy khi sử dụng dịch vụ tại các...